CYKLOTRASY: SOKOLOV a okolí Karlovarský kraj 

kolem Sokolova        (autor Josef Majnek)

centra pro začátky a konce výletů (možnost parkování, občerstvení...):
    Sokolov, Loket, Královské Poříčí...

turistická mapa: Západočeské lázně

 


páteřní cyklotrasa kolem řeky Ohře       trasa A   Sokolov - směr Karlovy Vary:     (fotogalerie + popis + zajímavosti)

Sokolov- Královské Poříčí - Loket - Svatošské skály - Karlovy Vary    

      

    Tato krásná trasa podél řeky Ohře prakticky spojuje pro cyklonadšence Sokolov s Karlovými Vary (cca 20 km). Oblíbené rodinné vyjížďky z Lokte na Svatošské skály (7 km) a zpět se tak příjemně protáhnou a vyhnou silnicím. 
    Kromě krásného prostředí kolem řeky Ohře obdivujeme historické město Loket s hradem, Svatošské skály se "Svatebním průvodem" (zde možnost občerstvení). Pokud se rozhodneme pokračovat do Karlových Varů doporučujeme v Doubí odbočit doprava směr Plzeň a projet se na kole lázeňskými lesy (využít některou z odboček po levé ruce(doporučujeme odbočku na Linhart a rozhlednu Aberg) po nesčetných cestách s mnoha vyhlídkami a zastaveními (naleznete cedule se značením tras). Od konce roku 2006 nová část cyklotrasy Doubí - centrum Varů.

    Pokud pojedeme po silnici, dostaneme se kolem přehrady Březová - u hráze rovně - zezadu
do K. Varů (lázeňská část, Grand hotel Pupp, kolonáda (zde zákaz jízdy na kole!)).

     Od poloviny roku 2011 je hotová téměř celá cyklotrasa z Karlových Varů až do Chebu včetně průtahů Loktem a Sokolovem. Královské Poříčí je ze Sokolova dostupné po bývalé silnici od nádraží ČD kolem řeky (3 km) nebo souběžnou severnější trasou kolem šachty - lze využít podchod na nádraží (3,5 km), ze sídliště Michal do Těšovic a přes "houpačák" (1,5km). Na Svatošské skály se dostanete z Doubí (u zámečku) na okraji Karlových Varů (2 km).

obtížnost: vhodné pro celou rodinu, převažují rovinaté úseky kolem řeky, šotolina, asfalt
poznámka: dětský vozík vhodnější za suchého počasí, pozor na užší místa 
doporučená výbava: horské nebo crossové kolo 
bruslení: Sokolov - Královské Poříčí

 

 

 

trasa B   Sokolov - směr Cheb:     (fotogalerie + popis + zajímavosti)

Sokolov - Citice - Hlavno - Dasnice - Kynšperk nad Ohří - Cheb   


        

 

   Trasa Sokolov směr Cheb prodlužuje na nově vybudovaných úsecích trasu Sokolov - Karlovy Vary až k německé hranici.

Začátek trasy: Sokolov centrum (u všech čtyř mostů přes Ohři napojení na cyklostezku) -  pokračuje asfaltovou cyklostezkou do Citic a Hlavna - zde po místních komunikacích (přes kopeček) do Dasnic a dále do Kynšperka a Chebu. Z Dasnic je možné pokračovat po silnici směr Chlum svaté Máří - Kaceřov - zde možnost několika tras směr Kynšperk nad Ohří, Cheb, Františkovy Lázně, jezero Medard.  

 

obtížnost: vhodné pro celou rodinu, převažují rovinaté úseky kolem řeky (mimo Hlavno - Dasnice), asfalt
poznámka:
úsek Sokolov - Hlavno, Dasnice nádraží - Kynšperk vhodný i pro bruslaře
doporučená výbava: horské, crossové nebo silniční kolo  

 

 

Sokolov - Hrušková - kostel sv. Mikuláše pod Krudumem -
rozcestí hájenka Třídomí   - rozhledna Krudum
                                             - Komáří rybníky
                                             - Nadlesí - Loket - Sokolov

  (fotogalerie + popis + zajímavosti)


    Ze Sokolova vyjedeme směrem na Vítkov kolem sportovního areálu Baník a koupaliště k vodní nádrži Michal (postupně budován rekreační areál, bohužel oplocený), na konci rovinky odbočíme vlevo do kopce na Hruškovou (turistická žlutá)- na konci obce silnice přechází v upravenou šotolinovou  lesní cestu - na palouku památník přísahy československých vojáků v roce1947.
    Na jeho konci začíná areál vykopávek gotického kostela sv. Mikuláše pod bájnou horou Krudum (zde naučné tabule, uvidíme krásně restaurované zbytky zdiva kostela a můžeme se podívat na sondážní práce při vykopávkách středověkých důlních šachet - pokračujeme stále po žluté (mírně doprava) - sjedeme k hájence Třídomí - turistická křižovatka.
   Zde doporučujeme zajížďku ke Komářím rybníkům - po žluté cca 2 km nebo alternativní cestu na rozhlednu Krudum.
    Pokud pojedeme doleva - po zelené do Nadlesí - dolů z Nadlesí do Lokte se rozhodneme podle obtížnosti - lehká trasa po silnici do Údolí - Lokte - Sokolova - nebo směr Dvory po zelené (cesta se neustále zužuje, část posledního úseku v rokli před Loktem je nutné zdolat pěšky, odměnou je návštěva "Vyhlídkové cesty" na konci trasy před Loktem) - nebo po žluté (pokud neodbočíme na Staré Sedlo, vyjedeme na začátku Lokte - středně náročná trasa) .

    Doporučujeme návštěvu krásného historického města Lokte, loketského hradu, přírodního amfiteátru pod hradem, motokrosové trati - po silnici přes Staré Sedlo zpět do Sokolova
(tip: 200 m před Sokolovem doleva po pěkné asfaltce se závorou se dostanete zezadu k vodní nádrži Michal) nebo po cyklostezce kolem řeky.

obtížnost: střední, úsek Dvory - Loket pro zdatné, povrch asfalt, kamenitá cesta, polní a lesní cesty, délka trasy cca 30 km
doporučená výbava: horské kolo
trasa Sokolov - Hrušková - kostel sv. Mikuláše pod Krudumem: crossové, horské kolo (cca 10 km)

rozcestí hájenka Třídomí

*
můžeme zvolit trasu na Milíře a rozhlednu na hoře Krudum (zelená) a vyjedeme kousek pod Podstráním, dále se dostaneme po silnici 
zpět k nádrži Michal a do Sokolova (cca 27 km).
  Tuto trasu doporučíme zdatnějším cyklistům (náročnější povrch, velké převýšení)
*
dále lze zvolit cestu směr Komáří jezírka (žlutá) a zde směr Čistá - Podstrání (zelená), doporučujeme zastávku u středověkého dolu Jeroným, následuje sjezd po silnici k nádrži Michal a do Sokolova (cca 30 km)

 

 

Jezero Medard (kolem jezera + související trasy)

(fotogalerie + popis + zajímavosti)
                  Sokolov - Antonínský most - jižní břeh jezera Medard - Bukovany - Dasnice nebo Chlum sv. Maří - Hlavno - Citice - Sokolov

(fotogalerie + popis + zajímavosti)                 

 

 

Sokolov - Vítkov - Podstrání - důl Jeroným - Krásno -
Krásenská rozhledna - Hornické muzeum Krásno

 

(fotogalerie + popis + zajímavosti)

    Ze Sokolova vyjedeme směrem na Vítkov kolem sportovního areálu Baník a koupaliště k vodní nádrži Michal. Po silnici směr Podstrání - Krásno vystoupáme na Podstrání.
    Zde doporučujeme zastávku u středověkého dolu Jeroným. Cestou po silnici směr Krásno po levé straně velké rašeliniště (zde možnost prohlídky po cyklostezce).
    Dalším cílem je technická památka Dlouhá stoka a Krásenská rozhledna. Cestu můžeme zakončit v Hornickém muzeu v Krásně.


obtížnost: střední, úsek Vítkov - Podstrání stoupání cca 8km (nevhodné pro děti), povrch asfalt,
polní a lesní cesta u rozhledny
délka trasy: cca 20 km (Sokolov - Krásno)
doporučená výbava: crossové nebo horské kolo

 

 

Sokolov - Podstrání - Kladská - Horní Lazy - Kostelní Bříza - Sokolov

 

(fotogalerie+ popis + zajímavosti)


    Ze Sokolova vyjedeme směrem na Vítkov kolem sportovního areálu Baník a koupaliště k vodní nádrži Michal. Po silnici směr Podstrání - Krásno vystoupáme na Podstrání.
    Zde doporučujeme zastávku u středověkého dolu Jeroným. Dále směr Prameny (lesem kolem Mýtského rybníka) na Kladskou (naučná stezka, občerstvení).
    Z Kladské lesy přes Horní Lazy, kolem přehrady Krásná Lípa na Kostelní Břízu a zpět do Sokolova.

obtížnost: střední, úsek Vítkov - Podstrání stoupání cca 8km, povrch asfalt,
lesácké asfaltové cesty solidní kvality
délka trasy: cca 55 km, celodenní výlet
doporučená výbava: crossové nebo horské kolo

 

 

 

Sokolov - Boučí - Oloví - Háj - Boučí - Sokolov

     Kopcovitou trasu je možné také začít a skončit v Oloví nebo na Boučí. Vydáme se ze Sokolova po silnici směr Kraslice - odbočíme na Boučí - Oloví - na začátku Oloví odbočíme doprava, pojedeme kolem restaurace Beruška pořád rovně po rovině do slepé ulice kolem chatek a potoka - cesta postupně přechází v šotolinu a cestu s drobnou kamennou drtí  - u soutoku jedeme pořád po široké lesácké cestě směrem doprava do kopce - stoupání lesem do Háje (cca 6 km).
    Držíme se pořád jakoby vlevo (kolem krmelců), nikam neodbočujeme - na konci lesa vyjedeme na silnici z Jindřichovic doprava do Háje (žlutá) - zde křižovatka turistických cest - v Háji doprava po modré - Nové domy (koňská farma).
    Zde možnost volby trasy: pokračujeme po modré po strmé lesní cestě (pozor přes cestu kanálky) až na silnici před Olovím, nebo jedeme po rozbité silnici spojující Nové Domy a Boučí - (doleva po silnici do Sokolova, doprava do Oloví).     

obtížnost: náročná, kopcovitá trasa
doporučená výbava: horské kolo

 


Sokolov - nádrž Michal - Staré Sedlo - Královské Poříčí - Sokolov 
                                

(fotogalerie + popis + zajímavosti)           

Poznámka: od 2007/8 vybudována asfaltová cyklostezka ze Starého náměstí přes park, areál zdraví kolem jezera Michal a dále ke Starému Sedlu.

     Trasu začínáme v Sokolově. Přes zámecký park cyklostezkou podél Lobezského potoka a přes areál zdraví se dostaneme k nádrži Michal. Zde můžeme vyzkoušet různé trasy po cestách kolem celého areálu.
     Kromě výhledu na nádrž Michal si můžeme všimnout pozůstatků zbořené vesnice Vítkov. Sjedeme z kopce ke statku ve Starém Sedle - zde jakoby dolů a doleva - po příjezdu na hlavní silnici (kostel, hospoda) se dáme doleva a po 20m hned doprava.
    Po cestě kolem zámečku přijedeme k lávce přes Ohři (odvážnější jezdci mohou zkusit cestu doprava, po 100m ulicí Školní dolů a doleva podél kamenné zdi k lávce) - cyklostezka (K. Poříčí - Loket) - doleva směr Královské Poříčí (doporučujeme zastávku u vodáckého tábořiště u řeky - po výjezdu z cyklostezky hned mezi domy doleva) - Sokolov 

obtížnost: méně náročná trasa
doporučená výbava: horské, crossové kolo
délka trasy: cca 18 km
povrch: asfalt, šotolina

poznámka: od Starého náměstí až kolem nádrže Michal vhodné pro bruslení
upozornění: na cyklostezce podél potoka a sportovních areálů je velký pohyb osob, psů, kočárků...

 

 

Lomnické pinky           (fotogalerie + mapy + popis)

    Tato cyklotrasa má za cíl seznámit s oblastí naprosto jedinečné a unikátní krajiny určené k vytěžení.

Pozor - vstupujete na dolové území se zákazem vstupu.

 

obtížnost: několik málo úseků střední (obtížná po dešti), ostatní mírná
povrch: pěšiny, šotolina, asfalt, polní cesty
doporučená výbava: horské nebo crossové kolo  
  

 

 

Kladská - Prameny - před Mnichov a zpět      

     Trasa vhodná pro dětské vozíky. Vede po náhorní plošině. Kvalitní asfalt, krásná příroda,
malý provoz, mírné převýšení. Rovinatý úsek končí cca 2 km před Mnichovem.
Zde doporučujeme otočit.

parkování - záchytné parkoviště Kladská.
občerstvení - Kladská, Prameny

obtížnost: méně náročná trasa
doporučená výbava: horské, crossové, silniční kolo
délka trasy: 18 km
povrch: asfalt