CYKLOTRASY: SOKOLOV a okolí Karlovarský kraj 

kolem řeky Ohře - páteřní cyklotrasa

(Sokolov - Citice - Hlavno - Dasnice - Kynšperk - 
směr Cheb)


                                           
(autor Josef Majnek,  poslední aktualizace - červenec 2011)   

         

 

FOTOGALERIE + popis + informace

Cyklotrasa 204 - značeno  (děkujeme KČT Sokolov)

Od května 2011 otevřen průtah Sokolovem (vedeno zcela mimo silnice) a dokončen úsek Sokolov - Královské Poříčísměr Královké Poříčí u nádraží Sokolov           podjezd pod parovodem u kostela

 

Průtah Sokolovem kolem řeky se zcela vyhýbá silniční dopravě a podjíždí dva silniční mosty. Řeku přejedeme na levý břeh po mostě pro pěší. Možnost odbočení u kostela podjezdem pod parovodem na cyklotrasu přes centrum města až k jeho jižnímu okraji
u Slavkovského lesa.

   Začátek trasy v Sokolově:

možná nástupní místa:

A) křižovatka u Perly (u kostela - Staré nám.): vybudován podjezd pod parovodem a v sousedství nájezd na most pro pěší (pokračování cyklotrasy směr Královské Poříčí)
- vhodné pro vozíky

                                                                            v mezibloku za věžáky


B) u kláštera na konci Starého náměstí v Sokolově - je nutné se dostat na křižovatku vedle školy k poliklinice - překonáme závoru vedle prodejny koberců - zde na panelku
a po ní dolů k řece (cesta rovně do kopce vede přes výsypku Antonín)

C) využijeme lávku na Jižní lom (vedle domova důchodců na konci Starého nám.) - od náměstí je nájezd, ale na druhé straně pouze schody! Zde velké parkoviště.

 

Stezka vyasfaltována po celé délce, osazeny komfortní odpočívadla, nový asfalt dostala také silnice z Hlavna až do Dasnic (bohužel se vytratilo kouzlo klasické vesnické staré asfaltky) 

 
           klášter - zadní pohled                             Antonínský most u seřaďovacího 
                                                                                     nádraží (tzv. ranžír)

    Zajímavost: u Antonínského mostu na druhé straně kanál pro napouštění jezera Medard z řeky Ohře. Zde bude realizováno propojení na cyklotrasy kolem jezera Medard. Ty si můžete ale projet už nyní.
   Antonínský most u ranžíru vhodný ke sledování mašinek na železnici, tekoucí řeky
s vodáky i aut na silnici. Ocení rodiče s dětmi. Na jeho začátku odpočívadlo.


                    ranžír                                                       napouštěcí kanál

                                         jezero Medard (2009)

jezero Medard (více informací)


Alternativní prohlídková trasa: výsypka Antonín

   Celou cestu do Citic míjíme výsypku Antonín unikátní výsadbou cca 180 druhů stromů tzv. Antonínské arboretum. Založeno bylo za účelem výzkumu tvorby nové rekultivované krajiny. Rozkládá se na území 165 ha. Přislíbena obnova území a jeho značení. Pokud budeme pozorní, všimneme si při jízdě kolem řeky střídání jednotlivých zasazených pásů stromů.

                                               pohled z Kamenice

   Pokud zvolíme tuto lehce kopcovitou prohlídkovou trasu po panelce,
vyjedeme na silnici Citice - Dolní Rychnov (do Citic na cyklotrasu doprava
cca 1 km) (začátek panelky viz. nástupní bod B za klášterem)

 


     u zastávky Citice, přechod k hřišti                          most Citice

     Kolem řeky Ohře se dostaneme do Citic (zastávka u elektrárny) - přes most na druhou stranu řeky a stočíme se po místní cestě pod most - pokračování trasy do Hlavna. 

Občerstvení: bistro na zastávce      Dětské hřiště: u paneláků, naproti mostu

                                                          

 

Zastavení Citice   

   Do staré části Citic se dostaneme po silnici vedoucí pod mostem přes řeku kolem kolejí k nádraží. Nenápadná odbočka je cca 30 m za mostem doleva . U hospody nahoru na náves.

   Zde nalezneme školu, Obecní úřad, zbytky původní architektury, památník obětem
Citické stávky
a válečným obětem. Nad návsí opět doleva je schován originální
místní kostel Povýšení sv. Kříže.

www.citice.cz

 


 


   lávka pro pěší od žel. zastávky Hlavno         paroplynová elektrárna Tisová

   Od jara 2011 vybudováno napojení lávky na cyklostezku. Vzniká tak zde možnost přejet na silnici vedoucí kolem elektrárny směrem na Černý Mlýn - Šabinu - Libavské Údolí nebo přes houpačák ze Šabiny do Dasnic - Kynšperk nebo možnost spojení se Slavkovským lesem - na Černém Mlýně doleva nahoru - podjedeme dálnici a po staré silnici č. 6 se dostaneme na Rudolec, Kostelní Břízu, Březovou, Zlatou ... 

 

 
                 Hlavno přejezd                                  

    Míjíme elektrárnu Tisová. Na konci rovinky pokračujeme přes přejezd do Hlavna!


alternativní zastávka: doleva k jezu Černý Mlýn (500m)

                                   jez Černý Mlýn s tábořištěm

                                                                schované jezírko u cesty k Č. Mlýnu
      
- zde možnost občerstvení v období vodácké sezóny - pivo, limo, jídlo

Pozor! Zde cesta končí a nelze pokračovat kolem řeky do Šabiny!


Hlavno                         


  památník obětem z 1. sv. války                           Hlavno - hospoda

          koza (proti hospodě) 
červen 2011: máme tři kůzlátka!!!
                                                         

   u hospody

  Projedeme Hlavnem kolem hospody k památníku. Pokračujeme doleva směr Dasnice 
(doprava směr Citice) po místní komunikaci. Pozor auta a koně!

Občerstení Hlavno: Hostinec u Votyho - pivo, zmrzlina, klobásy, utopenci, venkovní
 sezení, houpačky, pískoviště...  příjemná obsluha v pravé vesnické hospodě. Romantika s výhledem na elektrárnu, projíždějící vlaky a starou vesnickou architekturu pod velkým kaštanem.       Za Hlavnem zdoláme menší kopeček (převýšení 60m). Na jeho konci se nám naskýtá možnost prohlídky Dasnického lomu a výhledu na Chlum sv. Máří (na křižovatce s cedulí Dasnice doprava kolem lesa k rozvodně, zde doprava ke sloupu el. vedení a nahoru cestou přes pole k lomu (celkem cca 300 m).

 
            křižovatka na kopci                             pohled na Chlum sv. Máří

         
                                               Dasnický lom

                          

  
                                   pohled na Tisovou a BřezovouKaple sv. Máří Magdalény s vyhlídkou na protějším kopci - více informací

    Po návratu zpět pádíme z kopce kolem rokokového zámku (statku) Chlumek.

 
        statek Chlumek - chov koní,                                 zámek Chlumek
                     krav, koz...
(na této křižovatce alternativně sešup do Šabiny)

http://www.hrady.cz/index.php?OID=2431

http://www.dasnice.cz/   http://wiki.mapy.cz/index.php/Chlumek_(z%C3%A1mek)

 

  Za statkem jedeme ostře doprava kolem činžáku a poté sešup k nádraží v Dasnicích.

              Dasnice - nádraží

      hospoda U Bobra - rozcestí                                   Dasnice - podjezd

   Za mostem u hospody nalezneme podjezd pod železniční tratí. Zde je začátek
trasy Dasnice - Kynšperk. 
(tato část otevřena od listopadu 2009)

 

Občerstvení: hospoda U Bobra - pivo, Kofola, venkovní posezení

              Ohře v Dasnicích  Dasnice - pomník válečným obětem                        studánka u zahrádek
 
    

    Z Dasnic je možnost pokračovat například kolem řeky do Šabiny - Citic a Sokolova 
(pojedeme po cestě kolem nádraží rovně - vodácké tábořiště - houpačák Šabina) nebo při zdolání většího převýšení po silnici směr Chlum sv. Máří - Kaceřov - Cheb nebo přes Bukovany kolem jezera Medard do Sokolova.

    Trasa Dasnice nádraží - Kynšperk je zcela po rovině a je vhodná také pro bruslaře.


                                                                                    křižovatka u mostu

   Po příjezdu do Kynšperka přejedeme rovně silnici u mostu a kolem řeky dojedeme
ke dřevěnému mostu. Po jeho prohlídce se rozhodneme pro další pokračování trasy.
Cesta kolem hřiště na druhé straně řeky nás povede pod centrem města Kynšperk a v létě 2011 je dokončena téměř až do Chebu. 

Kynšperk: občerstvení, toalety - mezi mosty (zázemí pro vodáky, půjčovna lodí)

alternativně: Kynšperské cyklotrasy

 

délka trasy: Sokolov - Hlavno  7 km
                     Sokolov - Dasnice  12 km
                     Sokolov - Kynšperk  16 km

 

 

   
klikni pro zvětšení - plány trasy Sokolov - Kynšperk (zdroj MÚ Sokolov)

 

 

klikni pro zvětšení - plány trasy Kynšperk - Cheb (zdroj MÚ Sokolov)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

řeka Ohře (Cheb - Klášterec nad Ohří) - letecký pohled