Vyhláška č 341/2002 SB, příloha č. 13
Technické požadavky na jízdní kola (výňatek)

převzato z časopisu Velo, bez záruky

1. jízdní kola musí být vybavena
a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným
ovládáním brzdného účinku
b) volné konce trubky řidítek musí být spolehlivě zaslepeny
(zátkami, rukojeťmi apod.)
c) zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řidítek musí mít hrany
buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé
materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm,
páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol,
držáky a konce blatníků musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm
v jedné rovině a v druhé rovině na ní kolmé nejméně 2 mm
d) matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci
s krytkou konce náboje, musí být uzavřené
e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována
se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály
obdobných vlastností, odrazové materiály nahrazující zadní odrazku
mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty
f) přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena
odrazovými materiály obdobných vlastností, odrazové materiály nahrazující
odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty
g) odrazkami  oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů),
tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými
na obuvi nebo v jejich blízkosti
h) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou
odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola, tyto odrazky mohou
být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů
pneumatik či na konci blatníků nebo na bočních částech oděvu cyklisty

2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími
zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení
a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem, je-li vozovka souvisle
osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným
světlem
b) zadní svítilnou červené barvy, zadní červená svítilna může být kombinována
se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1. písm. e), zadní červená
svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy
c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou
kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně
1,5 hodiny bez přerušení

3. Světelná výbava jízdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení
§ 32 zákona č. 361/2000 Sb.

4. Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte,
musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami
pro nohy dítěte

5. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné
deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy