Půjčovna ELEKTROKOL

                 !!! půjčovné již od 0 Kč* !!!

 

 

Ceník půjčovného: 

*  Při zakoupení elektrokola v naší prodejně 
v době do 1 měsíce od zapůjčení vám bude vráceno
vaše půjčovné až do výše 1000 Kč!


(z technických důvodů není možné zapůjčení kola
jen na sobotu nebo neděli)


1 den - 500 Kč

každý další den - 250 Kč


Prodloužený víkend - 1000 Kč

  (vyzvednutí v Pá nebo v So, Ne, Po - odevzdání do 16 h.)


 

vratná záloha - 3 000 Kč / 1 kolo 

    - platba zálohy možná pouze v hotovosti!

občanský průkaz + druhý doklad (ŘP nebo pas)
kontaktní telefon
nájemce musí být starší 18 let

Zaplacením zálohy zákazník souhlasí se smluvními podmínkami pronájmu.

Důležité: vratná záloha slouží k úhradě mechanického poškození
nebo poškození způsobeného nesprávným používáním elektrokola.
Půjčovné bude odečteno ze zálohy

V případě pozdějšího vrácení je účtována cena 500 Kč za každý další započatý den.
Při zkrácení objednané doby se ceny půjčovného počítají vždy podle skutečně zapůjčených dnů.
Před rezervací elektrokola se prosím seznamte se smluvními podmínkami pronájmu.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.Půjčovaná elektrokola jsou kompletně vybavena pro provoz na pozemních 
komunikacích dle vyhlášky včetně osvětlení, navíc ve výbavě zvonek,
blatníky, nosič, košík na láhev, stojánek, zámek, základní nářadí,
náhradní duše, lepení, pumpička, brašna, nabíječka baterie a návod.

 

Objednávky a rezervace: 352 624 320, majnek@majnek.cz


 

K zapůjčení vám nabízíme:


Apache Wakita Prime model 2018

Rám Alloy 6061
Vidlice pevná
Velikost kol 26""
Převody 1x7
Motor Bafang 8FUN 250W zadní, s hall senzory
Baterie LG 36 V / 13 Ah (468 Wh) Li-Ion
Systém Apache Power Silent
Displej LED
Dojezd 60 - 110 km
Řidítka Riser 640 mm
Představec Spectro, stavitelný 105 mm
Brzdy Spectro V-brake
Řazení Shimano Tourney Revo RS45
Převodník WheelTop / 42 T
Kazeta / volnokolečko Shimano Tourney TZ21 14-28/7
Řetěz KMC Z51
Kryt řetězu plast, celoplošný, transparent
Přehazovačka Shimano Tourney TX300
Přesmykač Ne
Ráfky Apache double wall
Pláště CST Traveller
Náboj přední Spectro
Sedlovka Spectro odpružená 27,2/ 350 mm
Sedlo Selle Royal HZ
Nosič Alloy, nostnost 25 kg
Stojánek středový boční
Blatníky Alloy / plast
Osvětlení LED, P+Z
Barva tmavě šedá

 


    

   

Smluvní podmínky pronájmu elektrokol:   Josef Majnek - Jízdní kola

 

§1  Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o jmenovitém výkonu 250 W a maximální asistované rychlosti 25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.

§2 Pouze osoba uvedená ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Nájemce), má právo používat zapůjčené zařízení (elektrokolo a doplňky), jehož převzetí potvrdila svým podpisem ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Smlouva).

§3 K pronájmu elektrokola je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny.

§4 Pronájem kola je možný pouze po předložení alespoň dvou z těchto dokladů:

a)      platný Občanský průkaz občana České republiky

b)      platný Cestovní pas

c)      platný Řidičský průkaz 

§5  Nájemce může být pouze osoba zletilá (tj. starší 18ti let či osoba, která uzavřela manželství), která je plně způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užíváním elektrokola může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.  

§6  Půjčovné je splatné okamžitě po podpisu smlouvy.

§7 Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před podpisem smlouvy a úhradou výpůjčky.

§8 Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět, a to až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

§9 Jízda na elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem, jim zapůjčeným předmětem, a to na:

  • jeho vlastním majetku
  • na jiných předmětech movitých i nemovitých
  • jiných osobách po celou dobu nájmu
  • za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky

§9  Nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za všechna elektrokola uvedená v jim podepsané smlouvě stvrzené svým podpisem.

§10 Používání předmětu nájmu osobami, které nejsou uvedeny ve smlouvě je zakázáno.

§11 Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného předmětu je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost  pronajímateli. V případě krádeže je nájemce povinen nahlásit tuto skutečnost Policii ČR v případě, že je škoda vyšší než 5.000 Kč. 

§12 Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za období, které přesáhlo původní dobu pronájmu. 

§13  Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce pronajimateli  cenu elektrokola včetně doplňkové výbavy uvedenou na smlouvě.

§14 Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

§15  Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nekryje složená záloha.

§16  Zásady správného užívání elektrokola jsou součástí smlouvy o nájmu movité věci a svým podpisem na ní nájemce stvrzuje, že s nimi byl seznámen a bude se jimi řídit v plném rozsahu.

§17  Zapůjčené elektrokolo je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutné tento konzultovat s pronajímatelem. 

 

V Sokolově 15. 02. 2016

   

 

Smlouva o nájmu movité věci

 

Pronajímatel:                           Josef Majnek        

                                                    Josef Majnek - Jízdní kola

                                   Dr. Kocourka 903, 356 01 Sokolov

                                   IČO: 12849804   DIČ: 7204122222

Nájemce:

Jméno: ………………………………………….…. Příjmení: …………………………………………………………………….

Trvalý pobyt: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel. č.: ……………………………………………………… email: ……………………………………………………………….

Č. OP nebo pasu: …………………………………………Druhý doklad………………………………………………….

K datu podpisu této smlouvy potvrzuje nájemce svým podpisem, že:

·         pronajaté vybavení popsané a uvedené v tomto článku převzal ve stavu, který odpovídá způsobu jeho užívání

·         se seznámil s obsahem smluvních podmínek pronájmu a bere je na vědomí

·         tato smlouva není daňovým dokladem

 

      pronajímané vybavení

 počet kusů

       cena výpůjčky/dny

      poznámka

 

 

 

 

Elektrokolo Apache Wakita Prime
26", barva tmavě šedá

 

  (včetně doplňkové výbavy)

 

V celkové hodnotě 28 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vše celkem:

 

 

 

 

Nájemce je oprávněn užívat zapůjčený materiál v období:

od:                                        hod:                                        do:                                        hod:                        

místo předání: Sokolov                                                          místo vrácení:  Sokolov

 

podpis pronajímatele…………………………………                             podpis nájemce………………………………………